Oprichting

Al twee jaar na de oprichting van het T.S.C. Sint Olof voelde een illuster dertiental leden dat er meer uit het studentenleven te halen viel dan op dat moment het geval was. Er ontstond een hechte band tussen de mannen die uiteindelijk leidde tot de oprichting van dispuut ‘The Black and White’ op 1 december 1929.

Tegenwoordig
Tegenwoordig is dispuut Black and White een van de meest actieve disputen van St. Olof.

 

amsterdam© 1929-2015 Dispuut Black and White